Privacy

 Dit is de verklaring ter respect van het privéleven van de firma CITYBEL N.V./S.A. De welkomspagina van on site is http://www.citybel.net. De volledige tekst staat op het volgende adres: http://www.citybel.net/nl/privacy_nl.php De gebruikers surfen naar http://www.citybel.net/nl/optout_nl.htm voor alle informatie omtrent de "optout" van hun privé gegevens.

 

Wij nodigen u uit on te contacteren indien u meer specifieke vragen zou hebben. Ons cantacteren kan op het volgende adres:

CITYBELN.V./S.A.
Overijsesteenweg 74 - B1560 Hoeilaart-Belgium
Tél : 32 (0)2 657 12 01 - Fax : 32 (0)2 657 36 00

U kan ons ook per mail info@citybel.net. contacteren, of per telefoon. 32 (0)2 657 12 01.

Oplossing der geschillen

Onze procedure ter oplossing ter geschillen verloopt als volgt . Indien u meent dat u privéleven en/of de behandelde informatie omtrent dezeniet werrd gerespecteerd, kunt u ons een schrijven laten geworden ter attentie van onze commerciële dienst

 • Geschil: Gelieve uw klacht ons te laten geworden (info@citybel.net). Wij stellen alles in het werk om de oplossing op zo kort mogelijke tijd uit te voeren.

Complementaire informatie

Deze verklaring is geldig tot 1 januari 2012 - 12:00:00 CET.

Verzameling van de gegevens

De policies P3P verklaren de verzamelde gegevens in 3 groepen. Er bestaan 3 gegevensgroepen. De praktijken gebruikt voor elke groep zullen separaat gedetailleerd worden.


De Groep "Basis Informatie "

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Click-stream data
 • HTTP protocol elements

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Support van de courante activiteiten en de verbetering van het navigatiesysteem.
 • Administratie van de Website en de server.
 • Research & development.

Deze gegevens zijn gebruikt door ons en onze agenten.


De Groep "Cookies"

Wij verzamelen de volgende gegevens :

 • HTTP cookies

Deze gevenes zijn verzamelt teneinde :

 • Research & development.
 • Personalisatie van het content in functie van de "visitor".

Deze gegevens zijn gebruikt door ons en onze agenten.

Uitleg ter verzameling van deze gegevens

De cookies laat ons toe de 'Visitor' te volgen op onze website en zijn interest punten te kennen.


De Groep "Formulieren"

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Informatie van het fysieke contact
 • Informatie van het online contact
 • Gegevens van de voorkeuren van de gebruiker
 • Informatie van het professionele contact van de gebruiker
 • Naam van de organisatie.

Deze gegevens zijn verzamelt teneinde :

 • Support van de courante activiteiten
 • Contact van de bezoeker ter marketing doeleinden .

Deze gegevens zijn gebruikt door ons en onze agenten.

Uitleg ter verzameling van deze gegevens:

Deze informaties zijn verzamelt teneinde u alle gevraagde informatie te kunnen laten geworden van het ingevulde formulier.


Cookies

De cookies zijn een technologie die mag gebruikt worden om u gepersonaliseerde informatie te laten geworden van een Website. Een cookie is een gegevenselement dat een Website mag sturen aan uw browser en die deze info mag opslaan in uw systeem. U kan uw browser zo instellen dat u telkenmale cookies zou ontvangen deze u verwittigd en u deze kan aanvaarden en/of weigeren.

Onze Website mag gebruik maken van cookies. Wij gebruiken deze informatie ter volgende doeleinden:

 • Ciblage de l'utilisateur
 • Research & development.

Synthese van de compacte verklaring ter respect van het privéleven.

De compacte verklaring van deze policy is:

CP="CAO DSP COR CURa ADMa DEVa TAIa CONa OUR DELo BUS IND PHY ONL UNI COM NAV INT DEM PRE"

De onderstaande tabel geeft u de uitleg van elk veld

Veld

Uitleg

CP=

Dit is de header van de compacte policy. Deze geeft weer welk dat volgt compatible is met de P3P

CAO

Beschikbare toegangen ter contact van andere informaties

DSP

De policy omvat tenminste een mechanisme ter oplossing van conflicten

COR

De schending van deze policy zullen verbeterd worden

CURa

Deze gegevens worden gebruikt in complement van de activiteit

ADMa

Deze gegevens worden gebruikt ter administratie van de site

DEVa

Deze gegevens worden gebruikt voor Research & development

TAIa

Deze gegevens worden gebruikt ter personalisatie van de site

CONa

Deze gegevens worden gebruikt om de visitors te contacteren

OUR

Deze gegevens worden getransfereerd aan ons en onze agenten

DELo

Deze gegevens worden behandeld teneinde dienstverlening, tenzij de gebruiker anders beslist.

BUS

Onze commerciële praktijken geven de tijdsduur aan deze gegevens bewaard worden

IND

De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

PHY

De informaties door het fysieke contact worden verzameld

ONL

De informaties van het online contact zijn verzameld.

UNI

De unieke identificeerden zijn verzameld

COM

De informaties op de PC van de visitor zijn verzameld.

NAV

De informaties van de clic en de navigatie dorrheen de site zijn verzameld

INT

De interactieve gegevens zijn verzameld

DEM

De demografische en socio-economische gegevens zijn verzameld

PRE

De informaties van de voorkeuren van de gebruiker zijn verzameld

De compacte politiek is verstuurd door de webserver met de cookies dat deze beschrijft. Voor meer informatie zie de P3P Deployment Guide op het adres: http://www.w3.org/TR/p3pdeployment.


Evaluatie van de policy

Microsoft Internet Explorer 6 zal de evaluatie maken van de compacte politiek van deze politiek telkenmale deze gebruikt wordt met een cookie. De maatregelen dat IE zal nemen onafhankelijk van welk confidialiteitsniveau de gebruiker zal ingesteld hebben voor zijn browser (laag, matig, matig hoog, of hoog; het default niveauis matig).Te meer, IE controleert of de politiek van de cookie verondersteld wordt voldoende of onvoldoende is. Indien de cookie een sessie-cookie of een pertinente cookie is, en of de cookie gebruikt wordt in een primary-part of een third context. Deze afdeling zal trachten de evaluatie te maken van de compacte politiek van deze politiek voor een aangepaste houding van Microsoft pour IE6.

Nota: Deze evaluatie is experiementeel en zou niet als subituut moeten gebruikt worden van deze test

 

 

LAATSTE PRODUCTEN

 

Sociale Netwerken
Binnenkort onze Facebook-pagina!

rss_1


Nieuws & Evenementen

2015-04-22
BEZOEK EN DEMONSTRATIE voor professionelen
2015-04-08
PRAKTISCHE INFO : afhaling & levering
2008-11-08
BROCHURE
2015-04-08
NEWS & EVENTS

 

Alle nieuws »

 

De gieterij een geschiedenis

Download de brochure met de geschiedenis van de gieterij en gieterijen Desbeck sinds het begin van de vorige eeuw

Waarom ons kiezen ?

 • 100 jaar ervaring
 • ISO9001 gecertificeerd

Certificaat

footer_logo